Tunnit kehyksessä, raamit kaulassa

Torstai 28.10.2010 - Tuulia Ikkelä-Koski

Perusopetuksen tuntikehystä ollaan uudistamassa. Kuva tulevaisuuden perusopetuksesta on piirtymässä. Opetusministeriön asettama työryhmä sai esityksensä "Perusopetus 2020 -yleiset tavoitteet ja tuntijako" valmiiksi puolisen vuotta sitten. Esitys on ollut lausuntokierroksella ja monet tahot ovat sitä kommentoineet. Valtioneuvoston on tarkoitus hyväksyä esitys ja asettaa siitä asetus ensi vuoden alkupuolella.

Asiaa valmistellut työryhmä on kiitoksensa ansainnut perusopetuksen sisällön eheyttämisajatuksesta! Perusopetuksen kokonaisuuden kehittämisessä on työryhmän paras ja kirkkain ajatus. Esitetty tuntijakokin sisältää hyviä uudistushenkisiä tavoitteita, mutta haukataanko nyt liian iso pala purtavaksi?

Esitetty tuntijako sisältää valinnaisuuksia jo kolmannelta luokalta lähtien. Yleensä kolmasluokkalainen koululainen on 9-vuotias. Valinnaisuus tarkoittaisi tämän pikku oppilaan arjen työssä muutosia opetusryhmässä valinnaisten tuntien kohdalla. Suurin osa tämän päivän pikkuoppilaista ei hyödy ryhmien, tilojen ja ryhmän muutoksista koulupäivänsä aikana. Pysyvyys ja yhteisöllisyyden rakentuminen on tärkeä osa turvallisuuden kokemisessa.

Tarvittaessa opetusryhmien toimintaa voidaan jo nyt tarvittaessa säädellä kouluissa sisäisin keinoin esimerkiksi toimimalla tiimeittäin tai työpareittain. Esitetty tuntijako mahdollistaisi valinnaisuuden, mutta samalla myös pakottaisi toteuttamaan sitä. Silloin nousee esille, onko kaikki perusopetuslaiset tasa-arvoisessa asemassa. Vai onko tarkoitus, että tulevaisuuden koulut ovat massiivisen suuria, yli 500 oppilaan kouluja? Sen kokoisessa koulussa ehdotetut valinnaisuudet nimittäin työjärjestyksellisesti toimisivatkin.

Valinnaisuuden lisäämistä on perusteltu oppimismotivaation lisäämisellä. Motivaatio on keskeisin tekijä oppimisessa. Oppilaiden motivaation lisäämisessä korostaisin kuitenkin valinnaisuuksia enemmän opetusmenetelmiä ja monipuolisia tapoja opettaa. Ennen kaikkea nyt pitäisi pienentää opetusryhmiä ja säätää ryhmille maksimikoot perusopetuslakiin.

Toivon, että tuntikehys laadittaisiin uudelleen. Saataisiin ehyempi kuva tulevaisuuden perusopetuksesta. Jos ehdotus menee tällaisena läpi, raamit säilyy, mutta kuva ehyestä perusopetuksesta pirstoutuu.

1 kommentti . Avainsanat: perusopetus, tuntikehys