Tulevaisuuden koulu?

Share |

Maanantai 22.11.2010 - Tuulia Ikkelä-Koski


Opetusministeriö julkaisi tässä kuussa työryhmän muistion "Koulutuksen tietoyhteiskuntakehittäminen 2020: Parempaa laatua, te...

Tämä muistio on tehty mm. poliittisen päätöksen teon tueksi kehittämään tietoyhteiskunta-asioita. Työryhmällä oli kuusi tehtävää, joiden pohjalta työryhmä esittää vision koulutuksen tietoyhteiskunnankehittämisen tavoitteeksi vuoteen 2020 mennessä. Visio on:

"Suomalaiset koulut ja oppilaitokset ovat kansainvälisesti vertaillen edistyksellisiä

tieto- ja viestintätekniikan hyödyntäjiä. Ammattitaitoinen opetus- ja muu

henkilöstö sekä motivoituneet oppilaat ja opiskelijat hyödyntävät opinnoissaan

ja oppimisen tukena laadukasta, ajanmukaista ja ekologisesti tehokasta tietoja

viestintätekniikkaa eri ympäristöissä. Oppijan ja yhteisöjen tueksi on luotu

joustavia palveluita, jotka edistävät elinikäistä oppimista. Vuorovaikutus ja muu

yhteistyö koulutuksen ja muun yhteiskunnan ja työelämän välillä on rikasta ja

avointa. Koulutuspalvelut, sitä tukeva hallinto ja päätöksenteko on järjestetty

tehokkaasti ja taloudellisesti kestävällä tavalla."

 

Vision saavuttamiseksi muistiossa esitetään yhteensä 46 erilaista toimenpide-ehdotusta, jotka toivottavasti lähtevät elämään arjessa. Nostan tässä esille kaksi toimenpide-ehdotusta. Toinen niistä koskee oppilaiden ja opiskelijoiden osaamista ja toinen oppimisympäristöjen kehittämistä. Opetushallitusta ehdotetaan tuottamaan sellaista oppimateriaalia, joka tukee oppilaan osaamista tietoyhteiskunnassa. Yhdeksi materiaalin osa-alueeksi mainitaan työvälineohjelmien perushallinta. Se pitäisi sisällään kymmensormijärjestelmän hallintataitojen opettamisen materiaalin. Ajatus on kannatettava, koska tällä hetkellä Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa ei suoraan velvoiteta opettamaan kymmensormijärjestelmää perusopetuksen aikana. Tämä kuulostaa uskomattomalta, mutta näin on. On erittäin todennäköistä, että tämä asia korjataan seuraavassa opetussuunnitelma uudistuksessa.

 

Toinen raportista poimimani toimenpide-ehdotus koskee oppimisympäristön kehittämistä. Siinä ehdotetaan, että opetushallitus jatkaisi oppimisympäristöjen kehittämistä ja kehitystyön ohjausta. Opetushallitus on kuluvana vuonna käynnistynyt kuusi koordinaatiohanketta, joissa on yhtenä näkökulmana sosiaalinen media. Näiden koordinaatiotöiden tavoitteena on pedagogis-teknologisten toimintamallien ja työtapojen kerääminen, analysointi, mallintaminen ja levittäminen niin Suomessa kuin ulkomailla. Mitä nämä ehdotukset antavat opetukselle tulevaisuudessa, jää nähtäväksi. Miten perusopetuksen oppilas hyödyntää Facebookia oppimisessaan, entä aikuisopiskelija twitteriä hankkiessaan uusia lähteitä osaamiselleen?

 

Vision ja toimenpide-ehdotusten lisäksi muistiossa esitetään jokaiselle toimijalle, olit sitten oppilas, opiskelija, vanhempi, opettaja, rehtori, päättäjä jne. oman henkilökohtainen haaste. Minulle kohdistuu kolme haastetta: vanhempana, rehtorina ja päättäjänä. Lupaan vanhempana tukea lapsiani yhteistyössä opettajien kanssa kasvamaan tieto- ja viestintätekniikan vastuullisiksi ja taitaviksi käyttäjiksi. Apulaisrehtorina otan haasteen vastaan lupaamalla tukea koulun opettajia kehittämään osaamistaan tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytössä ja kehittää oppilaitokseni toimintakulttuuria yhdessä tekemistä tukevaan suuntaan. Päättäjänä lupaudun vastaamaan haasteeseen tukemalla koulujen ja oppilaitosten toimintakulttuurin ja johtajuuden muutosta. Edistän omalla toiminnallani innovatiivisten pedagogisten mallien käyttöönottoa sekä tieto- että viestintätekniikan hyödyntämistä oppimisen tukena.

 

Nähtäväksi jää, miten tämän raportin anti lähtee elämään koulutuksen arjessa tulevaisuudessa. Se on kiinni meistä kaikista toimijoista: oppilaista, vanhemmista, rehtoreista, opettajista, päättäjistä, yrityksistä, kulttuuritoimijoista ja julkisen hallinnon virkamiehistä. Moneenko näistä Sinä kuulut? Tsekkaa oma haasteesi raportista. Ottamalla itse kukin haasteen vastaan vaikutamme siihen, että koulutus kaiken kaikkiaan tarjoaisi parempaa laatua, tehokkaampaa yhteistyötä ja avoimempaa vuorovaikutusta.

Avainsanat: tietoyhteiskunta, koulutus, muistio


Kommentoi kirjoitusta


Nimi:*

Kotisivun osoite:

Sähköpostiosoite:

Lähetä tulevat kommentit sähköpostiini