Opinnot

kuva_opinnot.jpgOlen opiskellut Jyväskylän yliopistossa OKL:ssä, Erityispedagogiikan laitoksella ja Rehtori-instituutissa. Opettajankoulutuslaitoksella opiskelin lastentarhanopettajaksi nuorena ylioppilaana. Sen jälkeen opiskelin erityispedagogiikkaa sekä hallinnon, tutkimuksen ja suunnittelun koulutusohjelmassa että erityisopettajien maisterikoulutuksessa. Näiden rinnalla opiskelin myös oppilaitosjohtamista. Olen opiskellut Jyväskylän yliopistossa yhteensä 338 opintoviikkoa (608 op). Pääaineena opiskelin erityispedagogiikkaa (109 ov/196 op). Sivuaineina opiskelin: Peruskoulussa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot (35 ov/63 op), Opetushallinnon ja rehtoreiden koulutusohjelma (20 ov/36 op), Kasvatustiede (19 ov/34 op), Esi- ja alkuopetuksen perusopinnot (15 ov/27 op) ja opetushallinnon tutkinto.

Oppiarvoni ovat Kasvatustieteen maisteri, erityisopettaja ja lastentarhanopettaja. Minulla on myös luokanopettajan pätevyys.